www.tiprox.nl          alle rechten voorbehouden          info@tiprox.nl          |          © 2010           

 

TiproX
Sitemap
Disclaimer
Algemene voorwaarden
TiproX
Sitemap
Disclaimer
Algemene voorwaarden
Sitemap
Algemene voorwaarden
Disclaimer


Disclaimer TiproX

TiproX beoogt met deze site u als bezoeker te informeren over het bedrijf TiproX en de diensten van TiproX. Het betreft uitsluitend informatie van algemene aard, die niet is gericht op specifieke omstandigheden van enig persoon of bedrijf. De informatie is geen deskundig advies. De informatie is niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. TiproX streeft er naar de informatie zo veel mogelijk bij te werken en correct te houden. TiproX aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of de onjuistheid en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen van de informatie en/of voor drukfouten.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TiproX de inhoud van de site over te nemen of op andere wijze ter beschikking te stellen, te vermenigvuldigen of openbaar te maken. TiproX behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot TiproX, deze site en de daarop weergegeven informatie.

 

Op TiproX, deze site en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.